Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Chinach i o Chinach - konkurs fotograficzny

W Chinach i o Chinach - konkurs fotograficzny

Instytut Konfucjusza w Krakowie po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "W Chinach i o Chinach".

Ósma edycja konkursu fotograficznego!

Wszystkich tych, którzy byli w Chinach i przywieźli stamtąd interesujące zdjęcia, jak również tych, którzy poza Państwem Środka znaleźli chińskie inspiracje, Instytut Konfucjusza w Krakowie zaprasza do udziału w ósmej już edycji konkursu fotograficznego!
 
Termin nadsyłania zdjęć to 20 października 2019.
 
Na najlepszych czekają nagrody o łącznej wartości 2800zł oraz wystawa!
 
Zdjęcia na konkurs można nadsyłać w następujących w kategoriach:
 
A) Człowiek w Chinach
 
B) Chiński krajobraz
 
C) Chińskie inspiracje (fotografie wykonane poza obrębem Chin, ale nawiązujące do nich lub mogące się z nimi kojarzyć).
 
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie, po jednej w każdej z kategorii tematycznych. 
 
 
Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi dwuetapowo. Wyłonienie finalistów w I etapie nastąpi do 28 października 2019 i będzie polegało na wyborze przez Komisję Konkursową 20 najlepszych zdjęć. Spośród nich Komisja Konkursu wybierze 3 zwycięzców w kategorii A i B oraz 1 zwycięzcę w kategorii C. 
Dodatkowo wszystkie finałowe zdjęcia wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego wybrany zostanie zdobywca nagrody publiczności.
Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/instytutkonfucjusza od 28 października do 4 listopada 2019 roku.
 
Wymagania techniczne: 
  1. Rozmiar jednego pliku nie może być większy niż 3 megabajty
  2. Obowiązujący format fotografii: pliki cyfrowe bez kompresji, rozdzielczość 300 dpi, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2000 pikseli
  3. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone cyfrowo, poza regulacją kontrastu, jasności oraz nasycenia obejmujących całe zdjęcie. Dopuszcza się kadrowanie, jeśli obejmie ono nie więcej niż 50% powierzchni zdjęcia. 
  4. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opisane. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę kategorii, tytuł pracy oraz miejsce i datę wykonania zdjęcia. Opisy należy dołączyć do zgłoszonych prac w postaci pliku w formacie .doc lub .txt, który należy nazwać imieniem i nazwiskiem uczestnika. W nazwie pliku ze zdjęciem należy umieścić wyłącznie imię i nazwisko uczestnika oraz symbol kategorii: (A lub B, C). Przykład: imię_nazwisko_A.jpg, imię_nazwisko_B.jpg. 
  5. Zdjęcia muszą zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie pliku JPG na adres: konkursy.instytut.konfucjusza@uj.edu.pl. Do wiadomości należy załączyć skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej RODO (do pobrania tutaj), 
Na finalistów konkursu czekają następujące nagrody: 
  1. Pierwsza nagroda w każdej z dwóch (A i B) kategorii – wartość: 500 zł 
  2. Pruga nagroda w każdej z dwóch (A i B) kategorii – wartość: 300 zł 
  3. Trzecia nagroda w każdej z dwóch (A i B) kategorii – wartość: 200 zł 
  4. Jedna nagroda w kategorii C – wartość 500 zł 
  5. Nagroda publiczności  – wartość 300 zł 
 
 
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu