Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka i czytelnia Instytutu Konfucjusza

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek: 15:00 - 18:00
Środa:              9:00 - 14:00 Czwartek:       11:15 - 13:15

 

1. Wypożyczanie

Osoby, które mają objawy choroby (kaszel, katar, stan podgorączkowy) proszone są o odłożenie wizyty w bibliotece do czasu ustania objawów chorobowych. 


Wypożyczenia książek i materiałów audiowizualnych można dokonać osobiście w godzinach otwarcia biblioteki
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa:
- po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk,
- czytelnicy wchodzący do biblioteki i poruszający się po bibliotece muszą mieć założoną maskę,
- wprowadza się limit osób w czytelni  (maksymalnie 4 osoby),
- ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru - książki udostępniane są czytelnikom przez dyżurującego bibliotekarza.

Istnieje możliwość odbioru książek poza godzinami otwarcia biblioteki. W tym przypadku prosimy o wcześniejsze złożenie zamówienia drogą mailową pod adresem: biblioteka@instytutkonfucjusza.pl

Zamówione egzemplarze zostaną przekazane na portiernię do odbioru, a Państwo otrzymają informację zwrotną.  

Bieżąca informacja o dostępności książek dostępna jest w katalogu komputerowym BJ: https://katalogi.uj.edu.pl/


Jeśli chcą Państwo wypożyczyć książkę poza godzinami otwarcia, prosimy o dokonanie zamówienia drogą mailową, pod adresem: biblioteka@instytutkonfucjusza.pl podając w wiadomości:
- swoje imię i nazwisko, 
- numer karty bibliotecznej, 
- autora i tytuł wypożyczanej książki. 

2. Zwrot wypożyczonych materiałów
Książki do zwrotu będą przyjmowane w godzinach otwarcia biblioteki lub na portierni, w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu. 
Osoby dokonujące zwrotu na portierni prosimy o dołączenie do książek pisemnego oświadczenia zawierającego: imię i nazwisko czytelnika, a także tytuły (mogą być skrócone) wszystkich zwracanych egzemplarzy.  
Wszystkie książki zwrócone do biblioteki poddawane są kwarantannie. 

3. Prolongata
Chęć przedłużenia daty zwrotu wypożyczonych materiałów mogą Państwo zgłaszać wysyłając maila pod adres: biblioteka@instytutkonfucjusza.pl podając w wiadomości: 
- swoje imię i nazwisko, 
- autora i tytuł wypożyczonej książki. 

4. Skanowanie
W związku z ograniczonym dostępem do księgozbioru biblioteki istnieje możliwość udostępnienia fragmentów książek w postaci skanów. Zamówienia prosimy składać drogą mailową, będą one realizowane na bieżąco w miarę możliwości technicznych i kadrowych.

Biblioteka Konfucjańska gromadzi i udostępnia dzieła związane z szeroko rozumianą kulturą chińską (historia, filozofia, język, sztuka i in.), wśród których znajdują się:

  • nowości wydawnicze,
  • podręczniki do nauki języka chińskiego na różnych poziomach zaawansowania, przykładowe testy do egzaminów HSK, HSKK, BCT, YCT,
  • słowniki języka chińskiego, atlasy, albumy,
  • literatura chińska w tłumaczeniu na jęz. polski i angielski, a także w oryginale (wykaz literatury). 

Książki biblioteki Instytutu Konfucjusza znajdują się w komputerowym katalogu Biblioteki Jagiellońskiej

Ponadto posiadamy bogaty zbiór filmów fabularnych, dokumentalny

ch, jak również materiały audiowizualne do nauki języka chińskiego (wykaz materiałów audiowizualnych).

Do listopada 2018 zgromadzono 5346 książek, ponad 2000 materiałów audiowizualnych i blisko 450 egzemplarzy czasopism.

Najstarszym drukiem w zbiorach biblioteki jest wydana w 1886 roku relacja É. Huc'a zatytułowana "Cesarstwo chińskie według współczesnych badań podróżnika...". Książka ta dostępna jest dla wszystkich w czytelni.

Czytelnia udostępnia zainteresowanym osobom czasopisma i biuletyny, m.in.: Azja-Pacyfik, China's Scholars Abroad (神州学人), Chinese Cross Currents (神州交流), Confucius Institute (孔子学院), Journal of Mountain Science (山地学报), Meiwen (美文), People’s Literature (人民文学), The Polish Journal of Arts and Culture, Zhonghua shuhuajia (中华书画家).

Biblioteka Konfucjańska (w ścisłej współpracy z Biblioteką Jagiellońską) uczestniczy w tworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT) i centralnej kartoteki haseł wzorcowych, katalogując dokumenty chińskojęzyczne.

W sprawach związanych z biblioteką Instytutu Konfucjusza w Krakowie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biblioteka@instytutkonfucjusza.pl 

Zdjęcie biblioteki, kilka ławek, przy ścianach regały z książkami