Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikat Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

W celu umożliwienia podejścia do egzaminów z języka chińskiego w czasie pandemii, Instytuty Konfucjusza na całym świecie rozpoczęły organizowanie specjalnej edycji domowych egzaminów online 居家网络考试 Online Chinese Test (Home Edition) - HSK. 


Instytut Konfucjusza w Krakowie przeprowadził w 2020 roku aż trzy sesje egzaminacyjne w wersji online z domu (maj, czerwiec, grudzień), za organizacje których znaleźliśmy się na liście 32 najlepszych ośrodków egzaminacyjnych HSK/HSKK na świecie w 2020 roku. Zapraszamy do rejestracji na egzaminy w 2023 roku. 


Instytut Konfucjusza w Krakowie aż do odwołania nie prowadzi egzaminów stacjonarnie. 
 
EGZAMINY HSK/HSKK (ONLINE HOME EDITION) W 2023 ROKU 

20 maja 2023–HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5 oraz HSKK 1, HSKK 2, HSKK 3 - rejestracja potrwa do 1maja 2023(do północy czasu polskiego) lub do wyczerpania limitu miejsc.

9:00 – HSK 2, HSK 4(zbiórka onlineo 8:00)

11:25 – egzamin ustny HSKK 2 (zbiórka online o 10:45)

13:30 –HSK 3, HSK 5 (zbiórka online 12:30) 

15:40 – egzamin ustny HSKK 1 (zbiórka online o 15:00)

16:30 – egzamin ustny HSKK 3 (zbiórka online 15:50)

Ze względów organizacyjnych liczba miejsc na egzaminy jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń w systemie rejestracyjnym chinesetest.cn oraz, po przesłaniu swojego formularza – kolejność przesłania potwierdzenia wpłaty. Osoby zarejestrowane, które nie prześlą na czas wpłaty za egzamin zostaną skreślone z listy.   
 

Film ukazujący, jak wygląda przebieg egzaminu z perspektywy uczestnika: https://youtu.be/y-_CpES8z1o


Opisy, struktura egzaminów oraz arkusze próbne: http://www.chinesetest.cn/gosign.do?id=1&lid=0 
 

Oficjalna informacja o egzaminach: https://mp.weixin.qq.com/s/cWsAg0MqdycyeE2Hd5BXUg


Uwaga: w egzaminie HSK Home Edition przeprowadzanym przez Instytut Konfucjusza w Krakowie mogą brać udział TYLKO osoby, które w czasie pisania egzaminu będą przebywać w Polsce! 
  
  
1. Wymagania techniczne  
 
PRZED REJESTRACJĄ NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, CZY PAŃSTWA SPRZĘT SPEŁNIA WYMOGI EGZAMINACYJNE! 
 

Zapisując się na egzamin potwierdzają Państwo, że używany przez Państwa podczas egzaminu sprzęt oraz oprogramowanie spełniają następujące warunki:  

  • System operacyjny: Windows 7/10 (nie ma możliwości zdawania egzaminu w systemie Mac OS);  
  • Sugerowana rozdzielczość ekranu: co najmniej 1360x768;   
  • Internet: łącze o przepustowości 20 Mb/s; prędkość co najmniej 150 KB/s;
  • Kamera (wbudowana bądź zewnętrzna): HD, powyżej 300 000 pikseli; pomieszczenie powinno być dobrze oświetlone;
  • Odtwarzanie dźwięku i mikrofon (wbudowany lub zewnętrzny): dźwięk powinien być czysty i wyraźny, bez zakłóceń (w przypadku testów HSKK Państwa wypowiedź jest nagrywana w programie i automatycznie przesyłana do Chin), zaleca się korzystać ze słuchawek;
  • Komputer stacjonarny lub laptop – zdawanie egzaminu na tablecie lub smartfonie nie jest dozwolone;
  • Nie należy używać dysków zewnętrznych, urządzeń na Bluetooth, odbiorników bezprzewodowych, itp.;

Niezbędne jest drugie urządzenie do monitorowania przebiegu egzaminu zza pleców zdającego - smartfon/tablet/drugi laptop z dostępem do Internetu, wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon, na którym należy zainstalować lub włączyć program Ms Teams (linki do spotkań i szczegóły zostaną wysłane uczestnikom po zakończeniu rejestracji, instrukcja korzystania do pobrania poniżej).

 

Wszyscy zdający obowiązkowo powinni przed egzaminem pobrać na swój komputer i przetestować oficjalne oprogramowanie (program HSK Client), za pomocą którego będą Państwo uczestniczyć w oficjalnych egzaminach. Zostanie ono przesłane uczestnikom przez IK po zatwierdzeniu przez Organizatora - poinformujemy o tym w osobnym mailu po zakończeniu rejestracji.


Uwaga: osoby, które brały udział w poprzednich edycjach muszą zaktualizować program HSK Client do najnowszej wersji! Użycie innej wersji może spowodować brak możliwości przesłania odpowiedzi z egzaminu lub inne problemy techniczne.  

Test próbny w programie klienckim - więcej informacji wkrótce
Test próbny można wykonać w pobranym oficjalnym programie klienckim najpóźniej na kilka dni przed terminem egzaminu lub oficjalnego egzaminu próbnego, który odbędzie się na tydzień przed terminem egzaminu.  
Należy zalogować się do niego podając swoje dane (imię, dowolny e-mail, płeć, kraj, wybrany poziom egzaminu), a jeśli podczas logowania w programie otrzymują Państwo komunikat "logged in", to proszę użyć innego adresu e-mail. Jeden adres e-mail umożliwia jednokrotny udział w próbnym egzaminie, przy kolejnych testach próbnych należy używać innych adresów mailowych.  
Na egzaminie oficjalnym do logowania będą Państwo używać danych z systemu wygenerowanych dopiero na kilka dni przed egzaminem.  
Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminów, takie jak egzaminy próbne do pobrania, znajdą Państwo na stronie: http://www.chinesetest.cn/godownload.do jak również wpisując w przeglądarce lub na YouTube hasło “HSK exam paper”, itp. 

Nadzór egzaminu online - Microsoft Teams 

Podczas egzaminu obowiązkowe jest drugie urządzenie z kamerą (np. drugi laptop, tablet lub smartfon) i zainstalowana aplikacja Microsoft Teams, za pomocą których egzaminatorzy Instytutu Konfucjusza w Krakowie zweryfikują tożsamość oraz dokonają kontroli audiowizualnej środowiska egzaminacyjnego i będą monitorować przebieg egzaminu. Uczestnicy otrzymają przed egzaminem link do spotkania online. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z działaniem aplikacji Ms Teams na telefonie, np. poprzez utworzenie bezpłatnego konta lub skorzystanie z instrukcji do pobrania poniżej.  

Do pobrania: Instrukcja MS Teams
 

 

W tygodniu poprzedzającym egzaminy odbędą się dyżury techniczne online, podczas których skontrolujemy Państwa stanowiska egzaminacyjne i wypróbujemy działanie programów, jak również odpowiemy na pytania.  

2. Rejestracja na egzamin na stronie chinesetest.cn 
 
Jeszcze przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z wspomnianymi wymaganiami technicznymi i  regulaminem dostępnym poniżej oraz jak najszybciej wykonać test próbny w programie klienckim. 
Po upewnieniu się, że spełniają Państwo wszystkie wytyczne i będą mieć warunki do przeprowadzenia egzaminu (osobne pomieszczenie, właściwy sprzęt, etc. - szczegóły w regulaminie) należy dokonać opłaty i wysłać potwierdzenie przelewu na nasz adres mailowy instytut.konfucjusza@uj.edu.pl  
Brak przesłania potwierdzenia wpłaty do zakończenia terminu rejestracji lub brak wcześniejszego kontaktu z IK skutkuje usunięciem rejestracji w systemie. 
 
Rejestracja na stronie chinesetest.cn

W celu dokonania rejestracji należy najpierw utworzyć indywidualne konto na platformie http://www.chinesetest.cn (na górze strony możliwość wyboru “English”), a następnie zapisać się na egzaminy, wybierając nasze centrum egzaminacyjne: Europe > Poland > Confucius Institute in Krakow (波兰克拉科夫孔子学院) i odpowiedni typ (居家网考 home edition) oraz poziom egzaminu.  
Przy rejestracji obowiązkowe jest podanie: pełnego imienia i nazwiska (jak w dokumencie, którego będą Państwo używali do potwierdzenia tożsamości przed egzaminem), aktualnego maila i telefonu do kontaktu. Konieczne jest również załączenie aktualnego zdjęcia wg poniższych kryteriów. 

Do pobrania: Instrukcja zakładania konta, rejestracji i edycji danych
 

Zdjęcie w systemie chinesetest.cn: 
  
• może być kolorowe lub czarno-białe,  
• najlepiej z białym tłem, jak w dokumentach, 
• powinno być wykonane en face,  
• musi być wykonane tak, by twarz była widoczna i niczym niezasłonięta,  
• musi być zgodne z rzeczywistym wyglądem, powinno być wykonane w okresie 6 miesięcy od egzaminu, 
• nie może być na nim nakrycia głowy (z wyjątkiem powodów religijnych) ani okularów przeciwsłonecznych,  
• powinno zostać zapisane w formacie .jpg,   
• wielkość pliku nie może być mniejsza niż 30kb ani nie może przekraczać 100kb (180x240 pikseli). 
   
3. Instalacja programu klienckiego HSKClient i korzystanie z niego - program zostanie przesłany później
 
Instalacja 
Zaleca się włączenie trybu prywatnego/incognito oraz wyłączenie programów antywirusowych 
Po pobraniu należy rozpakować .zip (klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcję wyodrębnij wszystko) i w wypakowanym folderu znaleźć niebieską ikonkę programu HSKClient (.exe) 
 
 
 
W przypadku problemów z pobraniem zaleca się dodatkowo pobranie dołączonego na stronie programu o nazwie „考试客户端运行依赖文件HSKClient running dependency file”  
 
Obsługa programu i skróty klawiaturowe 
Przed włączeniem programu najlepiej pozamykać inne programy i aplikacje  
Wyjście z programu: należy kliknąć “exit” w prawym dolnym rogu lub użyć skrótu  Alt + Fn + F4 i później wpisać hasło: quit  
Zmiana metody wprowadzania znaków: w przypadku problemów technicznych z wprowadzaniem znaków, należy w prawym dolnym rogu kliknąć „input/键盘” i przełączyć się na tryb wprowadzania znaków z poziomu komputera; wcześniej należy pobrać na komputer chiński pakiet językowy 
 
4. Płatność 
UWAGA! Od grudnia 2021 nastąpiła zmiana w opłatach egzaminacyjnych!
  

HSK 1 – 65 zł
HSK 2 – 130 zł  
HSK 3 – 195 zł  
HSK 4 – 260 zł
HSK 5 – 325 zł
HSK 6 – 390 zł
HSKK 1 (初级) – 65 zł  
HSKK 2 (中级) – 130 zł
HSKK 3 (高级) – 195 zł
 

 
Status płatności jest zatwierdzany w systemie ręcznie, stąd uprzejmie prosimy Państwa o mailowe wysyłanie potwierdzeń przelewu na adres instytut.konfucjusza@uj.edu.pl od razu po dokonaniu wpłaty, w terminie rejestracji. 
  
Opłatę egzaminacyjną prosimy kierować na konto: 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
98 1240 4722 1111 0000 4850 2861 
W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko egzaminowanego, adres z kodem pocztowym oraz informację, za jaki egzamin opłata jest wnoszona (np. HSK 3).  
 
Rejestrując się na więcej niż jeden poziom egzaminu należy dokonać płatności zbiorczej. Podobnie, przystępując do egzaminów na różnych poziomach, każdorazowo należy zarejestrować się na dany poziom. 
Za uczestnictwo w egzaminie może zostać wystawiona faktura imienna (na dane uczestnika egzaminu). Jeśli życzą sobie Państwo, aby została wystawiona faktura na firmę (np. na pracodawcę), wpłaty musi dokonać firma, której dane mają być zawarte na fakturze. 
  
5. Regulamin egzaminów HSK online (Home Edition) 
  
1. Egzamin powinien odbyć się w osobnym, zamkniętym pomieszczeniu bez zakłóceń. Pokój musi być cichy i dobrze oświetlony. Zabrania się uczestniczenia w egzaminie w miejscach publicznych, takich jak parki, kawiarnie, restauracje, itp. 
2. Komputer/laptop, mysz, klawiatura oraz inne przedmioty potrzebne przy egzaminie (admission ticket, dokument tożsamości) mają znajdować się na stole, a wszelkie inne szeroko pojęte "pomoce naukowe" (słowniki, notatki, podręczniki, słowniki elektroniczne, zeszyty ćwiczeń, etc.) nie mogą znajdować się w pomieszczeniu, w którym odbywa się egzamin.  
3. Nikt postronny nie może przebywać w trakcie egzaminu w pomieszczeniu egzaminacyjnym.  
4. Po zalogowaniu się do programu egzaminacyjnego aż do zakończenia egzaminu, egzaminowany nie może wychodzić z pokoju ani się po nim przemieszczać. Naruszenie tego warunku będzie prowadziło do uznania testu za niezaliczony.  
5. Po zalogowaniu się do programu (wejściu na stronę testu) nie można go zamykać ani przełączać się na inne okna programów uruchomionych na komputerze. Naruszenie tego warunku będzie prowadziło do uznania testu za niezaliczony.  
6. Zabronione jest używanie podczas egzaminu materiałów dodatkowych, takich jak urządzenia mobilne (telefon komórkowy, tablet, itp.) materiały do nauki, książki, notatki odręczne, itp.  
7. Zabronione jest komunikowanie się z innymi osobami podczas testu. 
8. Przez cały czas trwania egzaminu osoba zdająca musi być widoczna w centrum obrazu swojej kamery internetowej, a obraz ten musi być wyraźny i przekazywany bez zakłóceń.  
9. W trakcie egzaminu osoba zdająca nie może mieć na sobie: nakryć głowy, chust, opasek, okularów przeciwsłonecznych, biżuterii, itp. 
10. W trakcie egzaminu zabronione jest sporządzanie notatek pisemnych, kopiowanie treści egzaminu oraz korzystanie z urządzeń nagrywających dowolnego rodzaju. Zadania z części pisemnej (HSK 3 – HSK 6) na egzaminie wykonuje się za pomocą systemu wpisywania znaków będącego częścią oprogramowania. W przypadku egzaminów ustnych notatki można sporządzać jedynie w formie elektronicznej w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu w programie, tzw. brudnopisie. 
11. Po rozpoczęciu egzaminu nie należy podłączać bądź odłączać urządzeń i akcesoriów z komputera. Jeśli w wyniku takich działań pojawią się jakiekolwiek zakłócenia, problemy techniczne lub problemy związane z działaniem oprogramowania testowego, będzie to traktowane jak celowe działanie osoby zdającej i jedynie ona będzie ponosić odpowiedzialność za niezaliczenie testu.   
12. Czas egzaminu jest ustalamy przez oprogramowanie i będzie wyświetlony na ekranie. 
13. Egzamin zostanie uruchomiony w systemie na jedną minutę przed oficjalnym rozpoczęciem egzaminu. W tym czasie dostępna będzie treść zadań z części słuchanej, ale nie będzie możliwe udzielanie odpowiedzi.  
14. Układanie zdań w ramach egzaminów HSK 3-5 odbywa się na zasadzie przeciągania i upuszczania odpowiedzi za pomocą myszki. Prosimy o ograniczenie niepotrzebnych kliknięć, ponieważ może to doprowadzić do przeciążenia serwera. 
15. Po zakończeniu jednej części, system automatycznie przejdzie do kolejnej części egzaminu. Po kliknięciu przycisku „Submit” w prawym górnym rogu systemu udzielanie odpowiedzi nie będzie już możliwe, ponieważ jest tożsame z wysłanie testu do sprawdzenia. Uczestnicy, bez względu na to, kiedy skończą egzamin, powinni  poczekać na jego oficjalne zakończenie i potwierdzenie przez egzaminatora, że ich egzamin został przesłany w programie bez zakłóceń. 
16. Po zakończeniu egzaminu wszystkie odpowiedzi zostaną automatycznie zapisane i wysłane przez system do Chinese Testing International (CTI). 
17. CTI oraz organizatorzy lokalni zastrzegają sobie prawo do zebrania danych osoby zdającej (w szczególności: imienia i nazwiska, zdjęcia oraz innych danych służących do identyfikacji) oraz przeprowadzenia kontroli audiowizualnej środowiska egzaminacyjnego i nagrywania przebiegu egzaminu. Zbieranie i wykorzystywanie zebranych w ten sposób informacji odbywa się zgodnie z prawem oraz ma na celu realizację zadań związanych z działaniem CTI (w tym zapewnienie bezpiecznego przebiegu egzaminu). 
18. Jeśli podczas egzaminu pojawią się jakiekolwiek problemy niewynikające z winy organizatora, takie jak problemy z łączem internetowym lub oprogramowaniem na komputerze, a także w przypadku spóźnienia uczestnika na egzamin lub niepojawienia się na nim, to sam zdający ponosi odpowiedzialność za niezaliczenie testu, a opłata egzaminacyjna nie będzie zwrócona ani przeniesiona na inny termin. 
  

INSTRUKCJE  

 
1) TEST OFICJALNY – KORZYSTANIE Z PROGRAMU 
 
Logowanie: będzie możliwe dopiero w dniu egzaminu za pomocą loginu i hasła, które znajdą Państwo ok. 2 tygodnie przed egzaminem na swoim koncie na stronie chinesetest.cn (tam, gdzie dostępny jest admission ticket): login to Państwa admission number 准考证号码, a hasło 密码 to czterocyfrowy kod. 
Wyjście z programu: należy kliknąć “exit” w prawym dolnym rogu lub użyć skrótu Alt +Fn + F4 i później wpisać hasło: quit.  
Zmiana metody wprowadzania znaków: w przypadku problemów technicznych z wprowadzaniem znaków, należy w prawym dolnym rogu kliknąć „input/键盘” i przełączyć się na tryb wprowadzania znaków z poziomu komputera. 
 
2) Wydruk admission ticket 

Należy wejść w Personal Information Center -> po lewej stronie kliknąć "Print"  
 
Wyniki HSK będą dostępne na stronie chinesetest.cn po 10 dniach od daty egzaminu oraz po 25 dniach w przypadku HSKK.  

 
Wydruk certyfikatu 

Certyfikat w wersji papierowej będzie dostępny do samodzielnego wydruku z konta na platformie chinesetest.cn wg poniższej instrukcji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest też możliwość zamówienia dodatkowo płatnej wysyłki certyfikatu z Chin poprzez oficjalną stronę (opcja “extra score records”). 
  
Konto HSK Official w social media: 
YouTube: HSK Official 
Twitter: HSKTestOfficial 
Facebook: HSKTestOfficial