Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikat Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

1. Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej w budynku Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu przy ul Oleandry 2a w Krakowie dnia 21 kwietnia 2024 roku. Rejestracja na egzamin trwa do 20 marca 2024 roku.

2. Rejestracja na egzamin na stronie chinesetest.cn  

W celu dokonania rejestracji należy najpierw utworzyć indywidualne konto na platformie http://www.chinesetest.cn (na górze strony możliwość wyboru “English”), a następnie zapisać się na egzaminy, wybierając nasze centrum egzaminacyjne:  Europe > Poland > Confucius Institute in Krakow (波兰克拉科夫孔子学院) i odpowiedni typ (纸笔考试 Paper-based Test) oraz poziom egzaminu.  

Przy rejestracji obowiązkowe jest podanie: pełnego imienia i nazwiska (jak w dokumencie, którego będą Państwo używali do potwierdzenia tożsamości przed egzaminem), aktualnego maila i telefonu do kontaktu. Konieczne jest również załączenie aktualnego zdjęcia wg poniższych kryteriów. 

Do pobrania: Instrukcja zakładania konta, rejestracji i edycji danych
 

Zdjęcie w systemie chinesetest.cn: 
  
• może być kolorowe lub czarno-białe,  
• najlepiej z białym tłem, jak w dokumentach, 
• powinno być wykonane en face,  
• musi być wykonane tak, by twarz była widoczna i niczym niezasłonięta,  
• musi być zgodne z rzeczywistym wyglądem, powinno być wykonane w okresie 6 miesięcy od egzaminu, 
• nie może być na nim nakrycia głowy (z wyjątkiem powodów religijnych) ani okularów przeciwsłonecznych,  
• powinno zostać zapisane w formacie .jpg,   
• wielkość pliku nie może być mniejsza niż 30kb ani nie może przekraczać 100kb (180x240 pikseli). 
   
 
 

3. Płatność 

UWAGA! Od grudnia 2023 nastąpiła zmiana w opłatach egzaminacyjnych!
  
HSK1 - 50 
HSK2 - 100 
HSK3 - 150 
HSK4 - 200
HSK5 - 250 
HSK6 - 300 
HSKK poziom podstawowy - 50 
HSKK poziom średniozaawansowany - 100 
HSKK poziom zaawansowany - 150 
 
Status płatności jest zatwierdzany w systemie ręcznie, stąd uprzejmie prosimy Państwa o mailowe wysyłanie potwierdzeń przelewu na adres instytut.konfucjusza@uj.edu.pl od razu po dokonaniu wpłaty, w terminie rejestracji. 
  
Opłatę egzaminacyjną prosimy kierować na konto: 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
98 1240 4722 1111 0000 4850 2861 
W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko egzaminowanego, adres z kodem pocztowym oraz informację, za jaki egzamin opłata jest wnoszona (np. HSK 3).  
 
Rejestrując się na więcej niż jeden poziom egzaminu należy dokonać płatności zbiorczej. Podobnie, przystępując do egzaminów na różnych poziomach, każdorazowo należy zarejestrować się na dany poziom. 
Za uczestnictwo w egzaminie może zostać wystawiona faktura imienna (na dane uczestnika egzaminu). Jeśli życzą sobie Państwo, aby została wystawiona faktura na firmę (np. na pracodawcę), wpłaty musi dokonać firma, której dane mają być zawarte na fakturze. 
 
Brak przesłania potwierdzenia wpłaty do zakończenia terminu rejestracji lub brak wcześniejszego kontaktu z IK skutkuje usunięciem rejestracji w systemie. 
 
 

REGULAMIN EGZAMINU:

 1. Przedmioty dozwolone na egzaminie - w dniu egzaminu zdający muszą przynieść do sali egzaminacyjnej następujące przedmioty:
 • bilet wstępu na egzamin (test admission ticket ze strony chinesetest.cn);
 • dowód tożsamości (kopie są nieważne), autentyczny i ważny, zgodny z informacjami na bilecie wstępu, musi zawierać zdjęcie;
 • ołówki 2B (dwa lub więcej) i gumka do mazania;

Podczas egzaminu nie można mieć ze sobą innych przedmiotów. Pozostałe rzeczy należy złożyć w depozycie lub miejscu wyznaczonym przez organizatora. Prosimy nie przynosić żadnych wartościowych przedmiotów.

Osoby, które nie okażą ważnego dowodu tożsamości i biletu wstępu na egzamin, nie zostaną dopuszczone do egzaminu, a opłata za egzamin nie zostanie zwrócona.

 1. Godzina przyjęcia

Zdający powinien przybyć na salę egzaminacyjną na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, aby uniknąć spóźnienia. Po przyjęciu żaden zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej, aż do zakończenia części "Słuchanie".

Test w formie papierowej: Przed rozpoczęciem części "Słuchanie", osoby spóźnione mogą wejść do sali egzaminacyjnej i przystąpić do egzaminu. Po rozpoczęciu części "Słuchanie", spóźnieni muszą poczekać do jej zakończenia, zanim wejdą do sali egzaminacyjnej, aby pracować nad częścią "Czytanie". Uwaga - osoby spóźnione nie otrzymają dodatkowego czasu na nadrobienie opóźnienia. Po rozpoczęciu części "Czytanie", osoby spóźnione nie mają możliwości wejścia na salę egzaminacyjną w celu przystąpienia do egzaminu.

Egzamin ustny: Osoby spóźnione na egzamin mogą wejść do sali egzaminacyjnej i przystąpić do egzaminu przed rozpoczęciem nagrania, jednak po rozpoczęciu nagrywania osoby spóźnione na egzamin nie mogą wejść do sali egzaminacyjnej, aby przystąpić do egzaminu.

 1. Metody egzaminowania
 • zdający przystępują do egzaminu zgodnie z ustaleniami i instrukcjami egzaminatorów;
 • wszystkie odpowiedzi należy wypełnić poprzez wypełnienie arkusza odpowiedzi ołówkiem 2B;
 • egzamin ustny odbywa się w formie nagrania na żywo, a zdający podchodzą do testu na własnym urządzeniu rejestrującym, zgodnie z instrukcjami i ustaleniami egzaminatorów;
 1. Regulacje egzaminowania
 • Zdający muszą zajmować przydzielone miejsca i nie mają  prawa wyboru miejsca;
 • Zdający mają obowiązek postępować zgodnie z instrukcjami egzaminatorów, przestrzegać zasad testu o samodzielnie przechodzić różne części egzaminu;
 • Podczas testu nie zostanie ustawiona przerwa. Jeśli z jakiegoś powodu zdający będzie musiał opuścić salę w trakcie trwania egzaminu, musi najpierw uzyskać zgodę egzaminatorów, a następnie przedstawić dowód tożsamości i bilet wstępu na egzamin przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. Po powrocie egzaminatorzy zwracają bilet wstępu oraz dokument tożsamości.
 • Podczas egzaminu ustnego zdający nie mogą opuszczać sali. Jeśli zdający opuści test ustny, wówczas opuszczenie oznacza wycofanie się z testu.
 1. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 • W przypadku niesprawiedliwego traktowania zdających, wynikającego z niewłaściwego zarządzania pomieszczeniem testowym, skróconym czasem egzaminu, uszkodzeniem testów papierowych lub sprzętu testowego, które uniemożliwia zdającym ukończenie testu, Chinese Testing International podejmie się zorganizowania nowego, bezpłatnego testu.
 • W przypadku działania siły wyższej, takiej jak klęska żywiołowa lub wypadek, która uniemożliwia zdającym ukończenie testu, Chinese Testing International podejmie się zorganizowania nowego, bezpłatnego testu lub w całości zwróci kwotę opłaty za test.
 1. Nieobecność na teście

Jeśli zdający nie przystąpi do egzaminu w terminie z przyczyn niezależnych od organizatora testu, opłata za egzamin nie zostanie zwrócona.

 1. Naruszenia i kary

Zdającym nie wolno wcześniej otwierać arkusza, zapisywać odpowiedzi poza odpowiednim obszarem odpowiedzi. Nie wolno rozdzierać, wymieniać, kopiować ani wynosić arkusza poza salę egzaminacyjną. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z takich czynów jak oszukiwanie, zamiana zdającego, plagiat, przemycanie materiałów naukowych lub nieposłuszeństwo wobec egzaminatorów, wyniki testu zostaną unieważnione.