Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

JĘZYK CHIŃSKI

KURSY DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opisy poziomów kursów języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza

Poziom A1

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie A1 (60 godzin)

 Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Językowego –  ESOKJ, Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla Słuchaczy, którzy nie uczyli się języka chińskiego. Słuchacze rozwijają podstawowe sprawności językowe oraz wypracowują własne strategie uczenia się języka chińskiego, a także zdobywają wiedzę na temat kultury chińskiej (np. podstawowych świąt chińskich, elementów życia codziennego). Lektor zarówno chiński jak i polski jest organizatorem procesu nauczania oraz doradcą, jednak efekty kształcenia zależne są od Słuchaczy, ich wkładu pracy i gotowości do uczenia się. Aby osiągnąć zakładane efekty kształcenia Słuchacze powinni przeznaczyć ok. 60 godzin na naukę języka poza zajęciami, tzn. w ramach pracy własnej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem polskojęzycznego wydania podręcznika 当代中文 (Współczesny język chiński) oraz materiałów przygotowanych przez lektora.

Cele kursu

 

Celem kursu jest opanowanie ok. 150 słów i zwrotów dotyczących własnej osoby i najbliższego otoczenia, poznanie podstawowych zasad fonetyki języka chińskiego, pisania znaków (rodzaje
i kolejność pisania kresek) i transkrypcji pinyin. Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK1.

 

Poziom A2.1

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie A2.1 (60 godzin)

 

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Językowego –  ESOKJ,  Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis

Program nauczania języka chińskiego na poziomie A2.1 opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na tym poziomie opanowały język chiński w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na poziomie A1. Słuchacze rozwijają znajomość języka w zakresie podstawowym, wzbogacając swoje słownictwo oraz znajomość znaków. Rozwijają strategie uczenia oraz wiedzę o kulturze chińskiej. Lektor zarówno chiński jak i polski jest organizatorem procesu nauczania oraz przewodnikiem, lecz efekty kształcenia zależne są od Słuchaczy, ich wkładu pracy i gotowości do uczenia się. Aby osiągnąć zakładane efekty kształcenia Słuchacze powinni przeznaczyć około 60 godzin na naukę języka poza zajęciami, czyli w ramach pracy własnej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem polskojęzycznego wydania podręcznika 当代中文 (Współczesny język chiński) oraz materiałów przygotowanych przez lektora.

Cele kursu

Celem kursu jest opanowanie 150 nowych słów i podstawowych zagadnień gramatycznych oraz zwrotów stosowanych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych takich jak zakupy, wizyta
w restauracji, pytanie o drogę. Kurs umożliwia prowadzenie bardzo prostych rozmów na tematy znane i powtarzające się. Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK2.

 

Poziom B1.1

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego na poziomie B1.1 (60 godzin)

 

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Językowego – ESOKJ, Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis kursu

Program nauczania języka chińskiego na poziomie B1.1 opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na tym poziomie opanowały język chiński w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na poziomach niższych. Po zakończeniu kursu Słuchacze będą mogli zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń życia codziennego. Lektor chiński jest organizatorem procesu nauczania i uczenia się oraz doradcą, ale efekty kształcenia zależne są od Słuchaczy i ich wkładu pracy Aby osiągnąć efekty kształcenia Słuchacze powinni przeznaczyć ok. 60 godzin na naukę języka
w ramach pracy własnej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem polskojęzycznego wydania podręcznika 当代中文 (Współczesny język chiński) oraz materiałów przygotowanych przez lektora.

Cele kursu

Kurs umożliwia poznanie ok. 200 nowych słów i zwrotów, a także struktur gramatycznych. Celem kursu jest zdobycie umiejętności porozumiewania się w typowych sytuacjach związanych z podróżą do Chin i tworzenia krótkich wypowiedzi na tematy, które interesują Słuchacza. Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK3.

 

 

Poziom B1.2

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego na poziomie B1.2 (60 godzin)

 

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Językoweg – ESOKJ, Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia

 

Program nauczania języka chińskiego na poziomie B1.2 opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na tym poziomie opanowały język chiński w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na poziomach niższych. Słuchacze uczący się na poziomie B1.2 stają się bardziej niezależnymi użytkownikami języka chińskiego. Po zakończeniu kursu (B1.2) Słuchacze będą mogli przeczytać proste teksty preparowane w języku chińskim oraz komunikować się w mowie i piśmie na temat sytuacji życia codziennego. Lektor chiński jest organizatorem procesu nauczania i uczenia się oraz doradcą, ale końcowe efekty kształcenia zależne są od słuchaczy, ich wkładu pracy i gotowości do uczenia się. Aby osiągnąć zamierzone efekty kształcenia Słuchacze powinni przeznaczyć ok. 60 godzin na naukę języka poza zajęciami, czyli w ramach pracy własnej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem polskojęzycznego wydania podręcznika 当代中文 (Współczesny język chiński: poziom średni) oraz materiałów przygotowanych przez lektora.

 

Cele kursu

 

Kurs umożliwia poznanie ok. 250 nowych słów i zwrotów, a także struktur gramatycznych pozwalających na tworzenie rozbudowanych zdań i argumentowania swojej opinii. Celem kursu jest zdobycie umiejętności konwersacji i tworzenia prostych tekstów pisanych na tematy znane
i powtarzające się. Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK4.

 

Poziom B2.1 

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie B2.1 (60 godzin)

 

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Językowego – ESOKJ, Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis

Program nauczania języka chińskiego na poziomie B2.1 opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na tym poziomie opanowały język chiński w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na poziomach niższych. Słuchacze uczący się na poziomie B2.1 rozwijają wiedzę na temat kultury chińskiej i poznają słownictwo tematyczne. Po zakończeniu kursu (B2.1) słuchacze będą mogli zrozumieć główne wątki przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne. Lektor chiński jest organizatorem procesu nauczania oraz doradcą, ale efekty kształcenia zależne są od Słuchaczy i ich wkładu pracy. Aby osiągnąć zakładane efekty kształcenia Słuchacze powinni przeznaczyć ok. 60 godzin na naukę języka w ramach pracy własnej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem polskojęzycznego wydania podręcznika 当代中文 (Współczesny język chiński: poziom średni) oraz materiałów przygotowanych przez lektora.

Cele kursu

Kurs umożliwia poznanie ok. 250 nowych słów oraz zwrotów pozwalających na tworzenie klarownych i dość szczegółowych wypowiedzi ustnych lub pisemnych (list, mail) oraz wyrażanie swojej opinii. Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK4.

 

 

Poziom B2.2

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie B2.2 (60 godzin)

 

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Językowego – ESOKJ, Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis

Program nauczania języka chińskiego na poziomie B2.2 opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na tym poziomie opanowały język chiński w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na poziomach niższych. Słuchacze uczący się na poziomie B2.2 rozwijają wiedzę na temat kultury chińskiej w języku nauczanym. Po zakończeniu kursu (B2.2) słuchacze będą mogli dość płynnie i spontanicznie prowadzić rozmowy z rodzimym użytkownikiem języka chińskiego. Lektor chiński jest organizatorem procesu nauczania oraz doradcą, ale efekty kształcenia zależne są od Słuchaczy i ich wkładu pracy. Aby osiągnąć zakładane efekty kształcenia Słuchacze powinni przeznaczyć ok. 60 godzin na naukę języka w ramach pracy własnej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem polskojęzycznego wydania podręcznika 当代中文 (Współczesny język chiński: poziom średni) oraz materiałów przygotowanych przez lektora.

Cele kursu

Kurs umożliwia poznanie ok. 300 nowych słów oraz zwrotów pozwalających na formułowanie jasnych i dość szczegółowych wypowiedzi ustnych lub pisemnych dotyczących tematów związanych np.
z pracą lub szkołą i wyrazić swoją opinię, a także uzasadnić swoje stanowisko. Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK5.

 

 

Poziom C1.1

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie C1.1 (60 godzin)

 

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Językowego – ESOKJ, Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis

Program nauczania języka chińskiego na poziomie C1.1 opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na tym poziomie opanowały język chiński w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na poziomach niższych. Słuchacze uczący się na poziomie C1.1 rozwijają wiedzę na temat kultury chińskiej w języku nauczanym i poznają słownictwo tematyczne. Po zakończeniu kursu (C1.1) słuchacze będą mogli zrozumieć bardziej obszerne teksty dotyczące zróżnicowanych tematów zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych. Lektor chiński jest organizatorem procesu nauczania oraz doradcą, ale efekty kształcenia zależne są od Słuchaczy i ich wkładu pracy. Aby osiągnąć zakładane efekty kształcenia Słuchacze powinni przeznaczyć ok. 60 godzin na naukę języka poza zajęciami, czyli w ramach pracy własnej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem podręcznika 成功之路(Road to success  oraz materiałów przygotowanych przez lektora.

 

Cele kursu

 

Kurs umożliwia poznanie ok. 300 nowych słów oraz zwrotów pozwalających na formułowanie złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych posługując się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi.  Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK5.

 

Poziom C1.2

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie C1.1 (60 godzin)

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Językowego – ESOKJ, Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis

Program nauczania języka chińskiego na poziomie C1.2 opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na tym poziomie opanowały język chiński w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na poziomach niższych. Słuchacze uczący się na poziomie C1.2 rozwijają wiedzę na temat kultury chińskiej w języku nauczanym i poznają słownictwo tematyczne. Po zakończeniu kursu (C1.2) słuchacze będą mogli skutecznie i szybko posługiwać się językiem chińskim w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych i zawodowych, a także dobierać adekwatne do kontekstu  sformułowania. Lektor chiński jest organizatorem procesu nauczania oraz doradcą, ale efekty kształcenia zależne są od Słuchaczy i ich wkładu pracy. Aby osiągnąć zakładane efekty kształcenia Słuchacze powinni przeznaczyć ok. 60 godzin na naukę języka poza zajęciami, czyli w ramach pracy własnej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem podręcznika 成功之路(Road to Successoraz materiałów przygotowanych przez lektora.

 

Cele kursu

 

Kurs umożliwia poznanie ok. 300 nowych słów oraz zwrotów pozwalających na zrozumienie wymagających i obszernych tekstów na różnorodne tematy oraz formułowanie dobrze skonstruowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych z wykorzystaniem opanowanych reguł gramatycznych. Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK5.

 

Poziom C1.3 - Kurs konwersatoryjny

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie C1.3 (60 godzin)

 

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Językowego – ESOKJ,  Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis

 

Program nauczania języka chińskiego w grupie konwersatoryjnej (poziom C1 wg ESOKJ) opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na tym poziomie opanowały język chiński w zakresie zbliżonym do wymagań egzaminu HSK5. Autorski program nauczania oparty jest na różnorodnych tekstach kultury (artykuły prasowe, dawna i współczesna chińska poezja, krótkie materiały filmowe i in.), skupionych wokół kilku tematów przewodnich (np. 家庭关系、告别、 美食、婚恋观、城市生活依赖症). Program kursu zakłada zarówno pracę z tekstem, jak również rozwijanie umiejętności wypowiedzi ustnych i prowadzenia dyskusji w języku chińskim. Słuchacze pogłębiają wiedzę na temat chińskiej kultury oraz poznają jej niuanse w języku nauczanym. Lektor chiński jest organizatorem procesu nauczania, jednak efekty kształcenia zależne są od wkładu pracy Słuchaczy oraz ich gotowości do uczenia się w ramach pracy własnej. 

 

Cele kursu

Kurs umożliwia poznanie ok. 300 nowych słów oraz zwrotów pozwalających na zrozumienie nie tylko podstawowego komunikatu, ale także podtekstów czy nastawienia autora tekstu. Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK5.

 

Poziom C2 - Grupa biznesowa dla zaawansowanych

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie C2 o profilu biznesowym  (30 godzin)

 

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Językowego – ESOKJ, Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis

Kurs języka biznesowego dla zaawansowanych przeznaczony jest dla osób, które opanowały znajomość języka chińskiego na poziomie C1 lub zakres materiału wymagany na egzaminie HSK5. Lektor chiński jest organizatorem oraz doradcą, ale efekty kształcenia zależne są od Słuchaczy i ich gotowości do uczenia się także poza zajęciami, tzn. w ramach pracy własnej (ok. 30 godzin). Zajęcia prowadzone są w oparciu o materiały przygotowane przez chińskiego lektora (artykuły prasowe, wiadomości z serwisów internetowych, wybrane teksty i ćwiczenia z podręczników języka biznesowego etc.). Tematyka kursu dotyczy m.in. procesu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw - analiza przypadku (案例分析: 娃哈哈、东京迪士尼乐园), a także strategii biznesowych (商业策略: 本土化、市场细分等).

 

Cele

Celem kursu jest poszerzanie zasobu słownictwa z zakresu chińskiego języka biznesowego, rozwijanie strategii jego stosowania, lepsze zrozumienie specyfiki języka pisanego (书面语) i chengyu, rozwijanie umiejętności konstruowania spójnych wypowiedzi, a także poznanie elementów i specyfiki chińskiej kultury biznesowej niezbędnych do prowadzenia efektywnych rozmów czy negocjacji ( 请客吃饭、委婉与直接等).

 

 

Dodatkowe grupy:

 

Poziom Grupa A2.2 - Zapracowani

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie A2.2 (30 godzin)

 

Cele kursu oraz efekty kształcenia zdefiniowane są w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Językowego – ESOKJ, Common European Framework of Reference – CEFR.

 

Założenia i opis

Program nauczania języka chińskiego na poziomie A2.2 w grupie dla Zapracowanych opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na tym poziomie opanowały język chiński w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na niższych poziomach (A1 i A2.1). Słuchacze rozwijają znajomość języka w zakresie podstawowym, wzbogacając swoje słownictwo oraz znajomość znaków. Lektor zarówno chiński, jak i polski jest organizatorem procesu nauczania oraz doradcą, ale efekty kształcenia zależne są od uczestników kursu, ich wkładu pracy i gotowości do uczenia się. Aby osiągnąć zakładane efekty kształcenia Słuchacze powinni przeznaczyć ok. 30 godzin na naukę języka w ramach pracy własnej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem polskojęzycznego wydania podręcznika 当代中文 (Współczesny język chiński) oraz materiałów przygotowanych przez lektora. Realizacja pełnego programu nauczania z poziomu A2.2 obejmuje 2 semestry w trybie 30-godzinnym.

Cele kursu

Kurs umożliwia poznanie ok. 100 nowych zwrotów i zagadnień gramatycznych stosowanych
w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych (takich jak wizyta u lekarza, opis pogody). Celem kursu jest zdobycie umiejętności konwersacji i wypowiadania się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami. Program kursu zawiera elementy słownictwa wymaganego na egzaminie HSK3.

 

 

Grupa biznesowa dla początkujących

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Ramowy program nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie B1.2 o profilu biznesowym  (30 godzin)

 

Założenia

Kurs języka biznesowego dedykowany dla osób posiadających znajomość języka chińskiego na poziomie  B1.1. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem podręcznika 体验汉语:商务篇 oraz materiałów dodatkowych przygotowanych przez chińskiego lektora.

 

Cele

Kurs umożliwia wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności językowych w podstawowych sytuacjach biznesowych (np.: wymiana wizytówek, rozmowa o pracę) a także poznanie specyficznego słownictwa z zakresu języka biznesowego, w tym materiału wymaganego na egzaminie BCT(A) - łącznie 600 słów i zwrotów.

 


Grupa tłumaczeniowa

 

Instytut Konfucjusza UJ

 

Założenia

Program nauczania języka chińskiego w grupie tłumaczeniowej dedykowany jest osobom, które opanowały materiał wymagany do egzaminu HSK4 (lub wyższych poziomów), posługujących się językiem angielskim. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez chińskiego lektora. Słuchacze powinni przeznaczyć ok. 30 godzin na naukę języka w ramach pracy własnej.

Description

The course introduces students to the basic skills and techniques for translating from English into Chinese. Extensive practice and in-class discussions will be conducted to enhance the quality of students’ Chinese writings. Texts of various genres will be introduced, including travel information, business correspondence, government documents etc.

Objective

To have an in-depth understanding of the word-formation, syntactic and textual features of the Chinese language, as well as the Chinese thinking values and life styles, so as to better master and apply the Chinese language and improve the Chinese proficiency by translation practice.