Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia Instytutu Konfucjusza 2022 

Instytuty Konfucjusza i Klasy Konfucjańskie w różnych krajach, chińskie centra egzaminacyjne oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów są instytucjami rekomendującymi, odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie w systemie cis.chinese.cn dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.  

Pełną, oficjalną informację o stypendiach konfucjańskich w języku angielskim oraz chińskim znajdą Państwo na stronie: https://mp.weixin.qq.com/

Informacje w języku angielskim dostępne są w formie pliku .pdf

Kontakt z Center For Language Education And Cooperation (CLEC) 

Division of Test and Scholarships 

Email: scholarships@chinese.cn 

Tel: +86-10-58595875 [Europe] 

 

„Instytut Konfucjusza w Krakowie” organizuje rekrutację na programy  

 • w okresie marzec-kwiecień (w przypadku programów stypendialnych rozpoczynających się od września bieżącego roku);  
 • w okresie październik-listopad (w przypadku programów stypendialnych rozpoczynających się od marca kolejnego roku).  

 

Zainteresowanych aplikowaniem o stypendium prosimy o wiadomość mailową na adres instytut.konfucjusza@uj.edu.pl  

Wewnętrzny termin składania podań o rekomendację na stypendium na semestr zimowy 2022/2023, rozpoczynający się we wrześniu 2022 został ustalony na 14 kwietnia 2022. 

Pełne informacje o procedurach oraz szczegółowe wymagania znajdują się poniżej. 

 

Składanie wniosków

 

1. Utworzenie konta na platformie cis.chinese.cn (jeśli ktoś w przeszłości starał się już o stypendium konfucjańskie, to powinien on utworzyć nowe konto).  

2. Zapoznanie się z ofertą na stronie i wybór programu stypendialnego przez kandydata. 

3. Zgromadzenie potrzebnych do aplikacji dokumentów. 

4. Wysłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy Instytutu Konfucjusza w Krakowie przed upłynięciem wewnętrznego terminu składania podań i otrzymanie potwierdzenia mailowego. 

5. Otrzymanie decyzji o przyznaniu rekomendacji od IK w Krakowie drogą mailową. 

6. Uzupełnienie danych i załadowanie (zgodnie z wytycznymi z systemu, wypisanymi poniżej) wszystkich plików oraz dokładne sprawdzenie ich poprawności. 

7. Przesłanie maila o ukończeniu aplikacji na platformie i oczekiwanie na akceptację wniosku w systemie przez IK pod adres  instytut.konfucjusza@uj.edu.pl

Jeśli wszystko jest w porządku, IK zatwierdza wniosek kandydata i jest on kierowany do akceptacji na kolejnych etapach. W przypadku braków, niepoprawnych danych lub załadowania plików w złym formacie aplikacja zostaje cofnięta w systemie do poprzedniego etapu. Kandydat musi za każdym razem załadować ponownie pliki zgodnie z komentarzami w systemie i ponownie wysłać wniosek do zatwierdzenia (o czym również musi niezwłocznie poinformować IK).   

Terminy składania wniosków przez zaakceptowanych przez IK kandydatów w systemie stypendialnym cis.chinese.cn: 

a) do 15 kwietnia 2022 (programy rozpoczynające się w lipcu 2022), 

b) do 15 maja 2022 (programy rozpoczynające się we wrześniu 2022),  

c) do 15 września 2022 (programy rozpoczynające się w grudniu 2022), 

d) do 15 listopada 2022 (programy rozpoczynające się w marcu 2023). 

 

8. Aplikacja jest następnie rozpatrywana na dalszych etapach – przez wybrane uczelnie, a następnie przez Center For Language Education And Cooperation (CLEC) (dawniej Hanban). Na każdym etapie wniosek może być cofnięty – prosimy kandydatów o obserwowanie sytuacji na platformie i informowanie o wszelkich problemach.  

9. Oczekiwanie na decyzję uczelni - zgodę lub odmowę przyjęcia na stypendium.  

10. Przegląd wniosków przez specjalnie powołaną komisję. Przyznanie lub odrzucenie wniosków stypendialnych w oparciu o wyniki HSK/HSKK, liczbę kandydatów z poszczególnych krajów i inne czynniki, a następnie publikacja wyników na około trzy miesiące przed planowanym terminem przyjęcia stypendystów na uczelni. 

11. Osoby starające się o stypendium, które otrzymały pozytywną decyzję, muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej, aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz po przybyciu na uczelnię zarejestrować się w instytucji przyjmującej w wyznaczonym terminie. 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami, a w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. 

Przed zapisaniem swojej aplikacji w systemie cis.chinese.cn prosimy o upewnienie się, że wybrane przez Państwa uczelnie oferują kursy dla stypendystów z poszczególnych kategorii oraz czy wymagają dodatkowych dokumentów lub rozmowy kwalifikacyjnej – zalecamy odwiedzenie stron internetowych lub kontakt drogą mailową bezpośrednio z danymi uniwersytetami.  

 

Wymagania dotyczące stypendystów: 

 

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki: 

 • obywatelstwo inne niż chińskie, 
 • wiek: 16-35 lat (stan na 1 września 2022 r.), w przypadku osób pracujących w charakterze nauczyciela j. chińskiego, górna granica wieku wynosi 45 lat, a u osób ubiegających się o stypendium na studia licencjackie (BTCSOL) – 25 lat, 
 • dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego, 
 • niekaralność, 
 • dobre wyniki w nauce, 
 • zainteresowanie pracą związaną z językiem chińskim i pokrewnymi dziedzinami. 

  

Zakres stypendium 

Stypendia przyznawane na semestr i dłużej obejmują:  

 • czesne,  
 • zakwaterowanie na kampusie wybranej uczelni,  
 • ubezpieczenie zdrowotne, 
 • kieszonkowe.  

 

Stypendium na program czterotygodniowy nie obejmuje kieszonkowego. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie stypendialnej oraz w załącznikach. 

 

Kategorie stypendium konfucjańskiego 

Chinese Language Teacher Programme 中文师资类项目 

Cooperative Scholarships 联合培养项目 

Scholarship for Online Programmes 奖学金线上项目 

 

Chinese Language Teacher Programme 中文师资类项目 

1. Stypendium na studia doktoranckie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL)  

stypendium na maksymalnie 4 lata, 

program rozpoczyna się we wrześniu 2022. 

 

Wymagania: 

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego, lingwistyki, lub z kierunków powiązanych z edukacją oraz transkrypt ocen, 
 • certyfikat HSK 6 z wynikiem min. 200 punktów, 
 • certyfikat HSKK na poziomie zaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów, 
 • ponad dwuletnie doświadczenie z zakresu nauczania języka chińskiego lub powiązanych dziedzin (potrzebne zaświadczenie od pracodawcy), 
 • dwa listy referencyjne od samodzielnych pracowników naukowych lub ekspertów zajmujących się pokrewną dziedziną oraz personal statement w języku chińskim (3000 znaków) przedstawiający wiedzę kandydata na temat studiowanego kierunku oraz plan badań naukowych, które chce przeprowadzić, 
 • pierwszeństwo w przyznawaniu stypendium będą mieć osoby posiadające pisemną gwarancję zatrudnienia w instytucji edukacyjnej (np. w formie umowy lub oficjalnego potwierdzenia od potencjalnego pracodawcy lub innego dokumentu) po ukończeniu studiów w Chinach.  

 

2. Stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL) 

 •  
 • stypendium na maksymalnie 2 lata, 
 • program rozpoczyna się we wrześniu 2022. 

 

Wymagania: 

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub wyżej oraz transkrypt ocen, 
 • certyfikat HSK 5 z wynikiem min. 210 punktów, 
 • HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów, 
 • dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych (w języku angielskim lub chińskim); 
 • pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą mieć osoby posiadające pisemną gwarancję otrzymania stanowiska w instytucji edukacyjnej (np. w formie umowy lub oficjalnego potwierdzenia od potencjalnego pracodawcy lub innego dokumentu) po ukończeniu studiów w Chinach. 

 

3. Stypendium na studia licencjackie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL) 

 

 • stypendium na maksymalnie 4 lata, 
 • program rozpoczyna się we wrześniu 2022. 

 

Wymagania: 

 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyżej oraz transkrypt ocen, 
 • certyfikat HSK 4 z wynikiem min. 210 punktów, 
 • HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów. 
 •  

4. Stypendium na jeden rok akademicki (11 miesięcy) 

 

 • program rozpoczyna się we wrześniu 2022, 
 • studenci zagraniczni, którzy już w przeszłości korzystali z tego stypendium nie mogą aplikować. 

4.1 Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego (TCSOL) 

 

Wymagania: 

 • certyfikat HSK 3 z wynikiem min. 270 punktów, 
 • dowolny certyfikat HSKK.  

 

4.2 Kurs z zakresu lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin, filozofii chińskiej, itp. (Chinese Language and Literature, Chinese History, and Chinese Philosophy) 

 

Wymagania: 

 • certyfikat HSK4 z wynikiem min. 180 punktów, 
 • HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów.  

 

4.3. Kurs języka chińskiego (Chinese Language Study) 

 

Wymagania: 

 • certyfikat HSK3 z wynikiem min. 210 punktów, 
 • pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK. 

 

5. Stypendium na jeden semestr (5 miesięcy) 

 • rozpoczęcie nauki we wrześniu 2022 lub marcu 2023, 
 • osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium. 

 

5.1. Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego (TCSOL) oraz kurs lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii (Chinese Language and Literature, Chinese History, and Chinese Philosophy) 

 

Wymagania: 

 • certyfikat HSK 3 z wynikiem min. 180 punktów, 
 • certyfikat HSKK. 

 

5.2 Kurs z zakresu medycyny chińskiej i taiji (Traditional Chinese Medicine and Taiji Culture) 

 

Wymagania: 

 • certyfikat HSK, 
 • pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK. 

 

6. Stypendium 4-tygodniowe - Instytut Konfucjusza w Krakowie nie organizuje wyjazdu na ten typ stypendium 

Chinese Study, Traditional Chinese Medicine, Taiji Culture, Chinese Language plus Home-Stay Experience in a Chinese Family 

 

 • program rozpoczyna się w lipcu 2022 lub grudniu 2022 roku, 
 • Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium, 
 • wymagany certyfikat HSK, 

Powyższy kurs może być organizowany przez dany Instytut Konfucjusza dla grupy 10-15 uczestników w porozumieniu z Instytucją Goszczącą. Przed wyjazdem, Instytut Konfucjusza w porozumieniu z nią opracowuje szczegółowy plan wyjazdu, a następnie przedstawia go Kwaterze Głównej (CLEC) do zatwierdzenia. 

 

Wymagania: 

 • certyfikat HSK. 

 

Cooperative Scholarships 联合培养项目 

 

Stypendium w ramach porozumienia CLEC oraz Instytucji Goszczącej “Cooperative Scholarship” 合作院校孔子学院奖学金 

 

CLEC, we współpracy z niektórymi uczelniami wyższymi, ustanowił specjalne "Stypendium w ramach porozumienia CLEC oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”). Metody rekrutacji, kwoty i formy wsparcia w ramach tego stypendium będą aktualizowane na platformie stypendialnej. 

 

Procedury dot. osób zatrudnionych jako nauczyciele chińskiego oraz zwycięzców konkursu Chinese Bridge 

 

 • osoby zatrudnione jako nauczyciele chińskiego nie muszą okazywać certyfikatów HSK, o ile przedstawią dowód zatrudnienia i list polecający z instytucji, w której są zatrudnieni. 
 • laureaci konkursu Chinese Bridge 2022 powinni dostarczyć wybranej uczelni dokumenty aplikacyjne razem z certyfikatem otrzymania stypendium.  

 

Scholarship for Online Programmes 奖学金线上项目 

Online Programme for One-Academic-year Chinese Language Study – roczny kurs języka chińskiego online 

 • program rozpoczyna się we wrześniu lub marcu każdego roku, 
 • wymagany certyfikat HSK 3 z wynikiem min. 180 punktów, 
 • mile widziany certyfikat HSKK. 

 

Online Programme for One-Semester Chinese Language Study – semestralny kurs języka chińskiego online 

 • program rozpoczyna się we wrześniu lub marcu każdego roku, 
 • wymagany dowolny certyfikat HSK. 

 

Special Online Study Programme 

W celu otrzymania szczegółowych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z uczelniami goszczącymi. 

 

Dodatkowe informacje:

 • W sprawie sylabusów i dostępnych kursów prosimy kontaktować się z uczelniami goszczącymi, 
 • aplikujący powinni najpierw zapoznać się dokładnie ze wszystkimi kryteriami i terminami, 
 • aplikujący o stypendium na studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie poddawani są rocznej ocenie, 
 • w sprawie wytycznych związanych z epidemią COVID-19 należy kontaktować się z uczelniami goszczącymi, 
 • studenci, którzy nie przejdą wstępnych badań medycznych, zrezygnują z nauki w trakcie semestru bez wcześniejszego powiadomienia uczelni zostaną wykluczeni z programu stypendialnego. 

 

Osoby, które chcą starać się o stypendium CLEC przez Instytut Konfucjusza w Krakowie, proszone są o przygotowanie następujących dokumentów: 

 

Wszyscy: 

 1. wypełniony komputerowo formularz rejestracyjny (do pobrania tutaj) wraz z krótkim letter of application w języku angielskim, zawierającym informacje o dotychczasowej nauce chińskiego, działalności studenckiej, planach na przyszłość związanych z j. chińskim, itp.* (link), 
 2. skan podpisanego formularza RODO (do pobrania tutaj), 
 3. skan paszportu (strona ze zdjęciem i danymi), 
 4. skan oryginalnych i ważnych certyfikatów HSK/HSKK (data ważności to 2 lata od daty egzaminu),  
 5. najwyższy uzyskany dyplom (lub zaświadczenie o byciu studentem) oraz transkrypt ocen w j. angielskim (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalne jest przesłanie zwykłych kopii dokumentów w języku polskim, jednak do systemu cis.chinese.cn należy przesłać kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione tam, gdzie dokumenty te są wymagane) 
 6. jeden list polecający od pracownika naukowego (w języku angielskim lub chińskim), 

*niezależnie od tego kandydaci, logując się na platformie stypendialnej, będą musieli opisać swoje doświadczenie w nauce chińskiego oraz nakreślić plan badawczy po chińsku (łącznie 200-800 słów). 

Ponadto: 

 • aplikujący, którzy obecnie pracują jako nauczyciele języka chińskiego, powinni dostarczyć dowód zatrudnienia oraz list polecający od pracodawcy, 
 • aplikujący ubiegający się o stypendium na studia doktoranckie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego powinni dołączyć dwa listy referencyjne od samodzielnych pracowników naukowych lub ekspertów zajmujących się pokrewną dziedziną oraz dostarczyć list motywacyjny w języku chińskim (3000 znaków) obrazujący wiedzę kandydata na temat studiowanego kierunku oraz plan badań naukowych, które chce przeprowadzić, 
 • aplikujący ubiegający się o stypendium na studia magisterskie dołączyć dwa listy referencyjne od samodzielnych pracowników naukowych (w języku angielskim lub chińskim) oraz pisemne zobowiązanie, że aplikant będzie zaangażowany w nauczanie języka chińskiego przez co najmniej 5 lat po ukończeniu studiów (napisane po chińsku i podpisane przez kandydata), 
 • aplikujący, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty wyznaczające ich prawnych opiekunów w Chinach wraz z ich podpisem, 

UWAGA - instytucje goszczące mogą wymagać od aplikantów dodatkowych dokumentów. 

 

Wgrywanie plików do systemu stypendialnego: 

Wszystkie pliki muszą mieć rozszerzenie: .jpg/.gif/.bmp/.jpeg. System nie akceptuje plików .pdf! 

Zdjęcie oraz podpis nie mogą przekraczać 300 kB, a inne wgrywane pliki nie mogą przekraczać 2MB.  

Tam, gdzie nie ma możliwości wgrania kilku plików równocześnie, należy je scalić do jednego pliku. 

 

 

Wszystkie te dokumenty należy przesłać do 14 kwietnia 2022 (czwartek) 

 •  w formie elektronicznej;  
 •  w folderze (.zip) o nazwie: imię_nazwisko.zip, natomiast każdy dokument w folderze powinien być podpisany zgodnie z zawartością; 
 •  na adres mailowy: instytut.konfucjusza@uj.edu.pl  

 

Załączniki do oferty stypendialnej: 

Appendix 1 

Coverage and Criteria for International Chinese Language Teachers Scholarship The Scholarship provides full coverage on tuition fees, accommodation fees, living allowance (four-week study students excluded) and comprehensive medical insurance expenses.  

a) The tuition fees are used by the host institution for the training and management of the scholarship students, the development of cultural activities and the organisation of Chinese language proficiency tests. The scholarship online programmes only support tuition fees. 

b) Accommodation fees are under the overall planning and utilization of host institutions to provide students with in-campus apartments (usually double rooms). Students may also live off-campus upon application and getting permission from the host institutions. Students who live off campus are entitled to accommodation allowance of 1000 CNY per person/month for doctoral students and 700 CNY per person/month for other students paid on a monthly / quarterly basis from the host institutions. 

c) Living allowance is granted by host institutions on a monthly basis. The monthly allowance for undergraduates, one-academic-year study students and one-semester students is 2,500 CNY per person. For MTCSOL students, the monthly allowance is 3,000 CNY per person. For DTCSOL students, the monthly allowance is 3500 CNY per person. Students are required to complete enrollment procedures for every semester within stipulated period, otherwise their scholarship may be cancelled. Students who are enrolled before the 15th (or on the 15th) of the month are entitled to the full allowance of that month while those who enroll after the 15th of that month are entitled to half of the amount. During the study period, for any student who is absent from China due to personal reasons for more than 15 days (excluding winter and summer holidays), the allowance during absence will be suspended. For students who suspend study or drop out of school for personal reasons, or who are given disciplinary punishment by the host institutions, allowance will be terminated on the date of such suspension, dropping out or when the decision of such punishment is announced. The living allowance for the month of graduation will be granted half a month after the date of graduation or expiration day of the study confirmed by host institutions. 

d) Comprehensive medical insurance is purchased by the host institutions in accordance with relevant regulations of studying in China stipulated by the Ministry of Education of China. Insurance fee per person is 160 CNY for four-week study students, 400 CNY for one-semester students, and 800 CNY per year for students engaged in program longer than one academic year.  

 

Appendix 2 

Application Documents for International Chinese Language Teachers Scholarship  

A. For all applicants:  

a) A scanned copy of passport photo page; 

b) A scanned copy of score reports of the HSK and HSKK tests (within the two-year validity); 

c) A reference letter by the head of the recommending institutions.  

B. For degree scholarship programme applicants:  

d) A certification of the highest education diploma (or proof of expected graduation) and an official transcript; 

e) Applicants of the Scholarship for DTCSOL students are required to provide 2 reference letters from professors or associate professors or experts with equivalent professional and technical titles in relevant fields and a 3000-word personal statement in Chinese (including knowledge of the intended field of study and research proposal). Priority will be given to applicants who may provide a work contract with a teaching institution upon completing their studies in China or a proof to the same effect.  

f) Applicants of the Scholarship for MTCSOL students are required to provide 2 reference letters from professors or associate professors. Priority will be given to applicants who may provide a work contract with a teaching institution upon completing their studies in China or a proof to the same effect.  

C. Applicants currently working as Chinese language teachers shall provide proof of employment as well as a reference letter by the employer. 

D. Applicants under the age of 18 shall provide certified documents of designation signed by their entrusted legal guardians in China.E. Applicants shall also provide additional documents required by the host institutions.